วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ มีโหมด จั๊มสตาร์ท รถได้ Battery Chargers NOCO Genius 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Battery Chargers NOCO Genius 
เครื่อง ชาร์จ แบตเตอรี่ อัตโนมัติ NOCO GENIUSเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์  

Battery Chargers NOCO GENIUS จาก USA ใช้สำหรับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆ หรือจอดทิ้งมากกว่าการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1.2-30Ah 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 40-400Ah 

ใช้ได้ทั้งกับ แบตเตอรี่แห้ง และ แบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) ,AGM ( AGM Battery ) รวมถึง แบตเตอรี่ลิเทียม ด้วย

           มีระบบความปลอดภัยสูง ด้วยเทคโนโลยี ช่วยป้องกันการต่อขั้วผิด , การเกิดประกายไฟ ,การชาร์จไฟเกิน ชาร์จกระแสเกิน วงจระเบิด และ ความร้อนเกิน

        *โหมด Repair ที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่าๆ ที่ผ่านการใช้งานมานาน ให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีก    โดยส่งไฟฟ้าแรงดันสูงแบบชั่วขณะ สำหรับชาร์จ เมื่อระบบมีการตรวจพบ แบตเตอร์รี่ มีแรงดันไฟต่ำ มีขี้เกลือในแผ่นธาตุ และความจุของแบตเตอร์รี่ลดลง
       *โหมด Jump Charge ในรถสตาร์ทที่ไม่ติด แบตฯไม่มีกำลังเพียงพอ เพียงแค่กดปุ่มแล้วรอเครื่องชาร์จเพียง 5 นาที ก็สามารถสตาร์ทรถได้อย่างง่ายดาย
       *ระบบป้องกัน ประกายไฟ Spark Proof Technology
       *ระบบป้องกันไฟช็อตจากการสลับขั้วชาร์จ Reverse Polarity Protection
       *ระบบชาร์จไฟที่เร็วกว่า ที่ เครื่องชาร์จ แบตเตอร์รี่ ทั่วไปถึง 2เท่า
       *ระบบป้องกันการชาร์จไฟเกิน Zero Overvharge สามารถ ชาร์จไฟทิ้งไว้ กับแบตเตอร์รี่ได้ตลอดเวลา  โดยสามารถรักษาระดับประจุไฟฟ้าให้เต็มอยู่เสมอได้ในแบตเตอรี่ทุกขนาดความจุ
       *เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 40-400Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) ,AGM ( AGM Battery ) รวมถึง แบตเตอรี่ลิเทียมด้วย

เครื่อง ชาร์จ แบตเตอรี่  Battery Chargers  NOCO GENIUS  

มีหลายรุ่นให้เลือก ตามความเหมาะสมกับ แบตฯ


G750    .75A (750mA)    ราคา  2,250 บาท
       สำหรับ ชาร์จแบตเตอรี่ 6V และ 12V   
ที่มีขนาดตั้งแต่ 1.2-30Ah
( แบตเตอรี่ 1.2, แบตเตอรี่ 6  แบตเตอรี่ 15 ,  แบตเตอรี่ 20  แบตเตอรี่ 30Ah )
 ในรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 6V หรือ 12V ในยานพาหนะขนาดใหญ่ อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุกได้อีกด้วย (ไม่มี โหมด Jump Charge )
G1100 1.1A (1,100mA)  ราคา 2,950 บาท
       สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 6V และ 12V ที่มีขนาดตั้งแต่ 2-40Ah
( แบตเตอรี่ 2, แบตเตอรี่ 9  แบตเตอรี่ 15 ,  แบตเตอรี่ 20  แบตเตอรี่ 35Ah  แบตเตอรี่ 40Ah )
สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก เช่น ในรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 6V หรือ 12V ในยานพาหนะขนาดใหญ่ อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุกได้อีกด้วย (ไม่มี โหมด Jump Charge )G3500 3.5A (3500mA)   ราคา 4,190 บาท

       สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 6V และ 12V ที่มีขนาดตั้งแต่ 2-120Ah 
( แบตเตอรี่ 2, แบตเตอรี่ 9  แบตเตอรี่ 15 ,  แบตเตอรี่ 20  แบตเตอรี่ 35Ah  แบตเตอรี่ 45Ah , แบตเตอรี่ 65Ah แบตเตอรี่ 75Ah แบตเตอรี่ 95Ah แบตเตอรี่ 100Ah  แบตเตอรี่ 120Ah )
ในรถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก และสามารถปรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ที่มีความจุน้อยกว่าอย่างในรถจักรยานยนต์ได้ด้วยเช่นกัน (ไม่มี โหมด Jump Charge )


G7200 7.2A (7200mA) ราคา 6,150 บาท

       เครื่องชาร์จทรงพลัง สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีขนาดตั้งแต่ 14-230Ah  ( แบตเตอรี่ 14,  แบตเตอรี่ 20  แบตเตอรี่ 35Ah  แบตเตอรี่ 45Ah , แบตเตอรี่ 65Ah แบตเตอรี่ 75Ah แบตเตอรี่ 95Ah แบตเตอรี่ 100Ah  แบตเตอรี่ 120Ah , แบตเตอรี่ 150Ah  แบตเตอรี่ 200Ah  แบตเตอรี่ 230Ah)
 สามารถใช้ได้ทั้งในรถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์  (ไม่มี โหมด Jump Charge )
G15000 15A (15000mA)  ราคา 13,600 บาท


       สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V    ครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-400Ah (  แบตเตอรี่ 50Ah , แบตเตอรี่ 65Ah แบตเตอรี่ 75Ah แบตเตอรี่ 95Ah แบตเตอรี่ 100Ah  แบตเตอรี่ 120Ah , แบตเตอรี่ 150Ah  แบตเตอรี่ 200Ah  แบตเตอรี่ 230Ah, แบตเตอรี่ 300Ah, แบตเตอรี่ 400Ah, )
เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์ มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump ChargeG26000 26A (26000mA)  ราคา 16,900 บาท
       เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 50-500Ah 
(  แบตเตอรี่ 50Ah , แบตเตอรี่ 65Ah แบตเตอรี่ 75Ah แบตเตอรี่ 95Ah แบตเตอรี่ 100Ah  แบตเตอรี่ 120Ah , แบตเตอรี่ 150Ah  แบตเตอรี่ 200Ah  แบตเตอรี่ 230Ah, แบตเตอรี่ 300Ah, แบตเตอรี่ 400Ah, )
ในยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV, รถ ATV, รถ UTV และรถแทรกเตอร์ มี โหมด Jump Charge

ในบรรดา เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  หลากหลายยี่ห้อนั้น NOCO GENIUS ถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดีก้าวหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นๆ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ  
ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊บไฟ  ระบบอัจฉริยะ ของ NOCO GENIUS  จะปรับให้เหมาะสมกับ แบตเตอร์รี่ เอง
ในชุดประกอบด้วย
-ตัวเครื่องชาร์จไฟ พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
-สายชาร์จ แบบ 2IN1 สามารถใช้คีบ (แคลมป์) และ เป็นสายต่อกับขั้วแบตเตอร์รี่ ได้ด้วย
-คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ
>> ทุกรุ่น รับประกันสินค้า 5 ปีเต็ม <<
(หากมีปัญหาภายในระยะเวลา 5 ปี ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที)

 http://www.4x4thaikingoption.com/เครื่อง-ชาร์จ-แบตเตอรี่/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น